بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه 9 آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 9 آذر

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8 تا 8.30 شهروند الکترونیکی -رشته تولید چند رسانه ای – پایه 10- -شاخه کاردانش
ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی پایه پودمان دو- پایه 10 – رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت 9 تا 9.30 دانش فنی پایه پودمان یک -پایه 10 – رشته تربیت بدنی – شاخه فنی وحرفه ای
ساعت 20.50 تا 21.15 سامانه های هوشمند خانگی – پایه 12 – رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت 21.15 تا 21.50 نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی -پایه 12 رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 بازی و ریاضی پایه اول
ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت 11.30 تا 12 فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت 12 تا 12.30 علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت 12.30 تا 13 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
ساعت 13 تا 13.30 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی- معادله پایه هفتم
ساعت 15 تا 15.30 ریاضی- ساده کردن عبارت های جبری پایه هشتم
ساعت 15.30 تا 16 ریاضی- شکل های متشابه پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 مدیریت کلاس درس – یادگیری پژوهش محور

متوسطه دوم

ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 1 – پایه 10 – رشته علوم تجربی
ساعت 17 تا 17.30 شیمی 3 – پایه 12- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 17.30 تا 18 شیمی 1 – پایه 10 علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 1- پایه 10 – رشته علوم تجربی
ساعت 20.25تا 20.50 فیزیک 1 -پایه 10- رشته علوم تجربی

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت 8.30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت 10.15 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت 10.45 درس زبان خارجی3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها.
ساعت 11.15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها.
ساعت 11.45 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها.
 ساعت 12.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.
ساعت 12.45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.
ساعت 13.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت 11 درس آموزش قرآن سوم دبستان.
ساعت 11.30 درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.
ساعت 15 دین و زندگی 3 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت 15.30 پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com

 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X