بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه 11 آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 11 آذر

شبکه ‌آموزش

از ساعت ۷:۴۵تا ۸، آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش

از ساعت٨  تا ٨:٣٠ ، فیزیک پودمان دو – پایه۱۱و ۱۲- مشترک تمام رشته ها -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
از ساعت٨:٣٠ تا٩، افترافکت- پایه ۱۲- رشته تصویر سازی – شاخه کاردانش
از ساعت ۹تا۹:۳۰، دانش فنی پایه پودمان دو -پایه ۱۰ – رشته تربیت بدنی  -شاخه فنی وحرفه ای
از ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵، ساخت قاب ۸ضلعی –  پایه ۱۲ – رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی و حرفه ای
از ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ ، رنگ کاری و رویه کوبی چوب –  پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

از ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، فارسی و نگارش پایه اول
از ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، فارسی و نگارش پایه دوم
از ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
از ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰، بازی و ریاضی پایه چهارم
از ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰، فارسی و نگارش پایه پنجم
از ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، فارسی و نگارش پایه ششم
از ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰، آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

از ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، علوم تجربی  – فصل ۵ از معدن تا خانه پایه هفتم
از ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، علوم تجربی – فصل ۵ حس و حرکت پایه هشتم
از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، علوم تجربی – فصل ۴ حرکت چیست ؟ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ ،  رشد حرفه ای معلمان

متوسطه دوم 

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  ، شیمی   دو –  پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ ، زیست شناسی دو  – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
از ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰، زیست شناسی سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی
از ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵، ریاضی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
از ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰، فیزیک دو -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴ سیما

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت۱۱، درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان
ساعت۱۱:۳۰، درس آموزش قرآن  چهارم دبستان
ساعت۱۵، دین و زندگی ۲ بخش معارف پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰ ، پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X