جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه 14 آذر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه 14 آذر

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقشه کشی آموزش اتو کد – رشته معماری و ساختمان – پایه ۱۰-شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ استاندارد افترافکت- جلسه نهم – رشته تصویر سازی- پایه ۱۲ -شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی پایان آشنایی با اکسل – رشته  شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه  فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠   ریاضی و زندگی   با محوریت  پایه چهارم
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ریاضی و زندگی   با محوریت پایه  پنجم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ ریاضی وزندگی  بامحوریت پایه ششم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ کار و فناوری  پایه ششم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش  مقدماتی  ویژه ناشنوایان
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ بازی و ریاضی مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰کار و فناوری – پودمان مستند سازی پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰کار و فناوری -شهروند الکترونیکی ۱ پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کاروفناوری- ساز و کارهای حرکت پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :   رشد حرفه ای معلمان – مربی گری همتا

متوسطه دوم

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷ زمین شناسی  – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰  تاریخ معاصر – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی –  مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X