جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه 15 آذر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 15 آذر

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠ استاندارد نقاشی چهره – رشته چهره سازی – پایه ۱۱ -شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩ ترسیم دیتیل‌های اجرایی ساختمان – رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی – پایه ۱۱و۱۲ – شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰ آموزش اتوکد – رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تعمیر بوستر ترمز- رشته مکانیک خودرو – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نصب و سرویس سیستم‌های اداری و صنعتی – پایه ۱۰ – رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰زبان انگلیسی – (بخش آوا‌ها و حروف وشنیداری درس سوم) پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰زبان انگلیسی – (شنیداری درس سوم) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی – (گرامر درس دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ رشد حرفه‌ای معلمان – درس پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰کارگاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵فیزیک ۲ – پایه ۱۱ – رشته تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ریاضی ۳ – پایه ۱۱ -رشته تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰ درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰ درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵ درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۰:۴۵ درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۱:۱۵ درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۱:۴۵ درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۱۲:۱۵ درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۴۵ درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵ درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران و معارف اسلامی

ساعت۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان
ساعت۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X