بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۲۴ دی در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲۴ دی

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰
حسابداری صنعتی - پایه ۱۲- رشته حسابداری- شاخه کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹
شناخت مواد و مصالح- پایه ۱۰ - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰
حسابداری تکمیلی - پایه ۱۱ رشته حسابداری -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵
دوربین مداربسته - رشته الکترونیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰
مونتاژ و دمونتاژ SMD- مشترک رشته الکترونیک- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵
ادبیات فارسی- درس دهم کلاس ادبیات (بخش اول) پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰
ادبیات فارسی- درس دهم قلم سحر آمیز (بخش اول) پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶
ادبیات فارسی- درس دهم آرشی دیگر (بخش اول) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ پرورشی - فرایند هدایت تحصیلی در دوره متوسط اول

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷
شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰
شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸
شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵
فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰
فیزیک دو - پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰
درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸ درس
فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸.۳۰
درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵
درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰.۴۵
درس اقتصاد پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۱۵
درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۴۵
درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۱۵
درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵
درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵
درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران و معارف سیما

ساعت ۸
علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰
احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰
درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

ساعت ۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: yjc.ir

 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X