جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۲۶ دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه 26 دی 99

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠
نازک دوزی – رشته  طراحی و دوخت – پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
شناخت مواد و مصالح- رشته  نقشه کشی معماری – پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
شهروند الکترونیک – رشته  تولید خبر رسانه ای – پایه  ۱۰- شاخه کاردانش

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
ریاضی و زندگی با محوریت پایه  دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
ریاضی وزندگی با محوریت  پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
کار و فناوری پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰
بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش  مقدماتی ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
بازی و ریاضی  مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
کار و فناوری – پودمان چهار پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
کار و فناوری – پودمان چهار پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
کار و فناوری – پودمان چهار پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
اموزش معلمان – محیط ها و ابزارهای الکترونیکی سنجش تکوینی و تراکمی

متوسطه دوم 

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
زمین شناسی  – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰
ریاضی دو – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی –  مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته ها .
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۱:۴۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قران و معارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۰۰
اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
 
X