جدول پخش مدرسه تلویزیونی  28 دی 99 از شبکه آموزش ، شبکه 4 و شبکه قران

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 28 دی 99

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
دانش فنی پایه -رشته الکترونیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
شهروند الکترونیک - پایه ۱۰- رشته تولید چند رسانه ای -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
مراقبت از کودک -پایه ۱۰ - رشته تربیت، کودک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تنیس روی میز - پایه ۱۰- رشته تربیت بدنی، - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
کاراته -پایه۱۱ - رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- کوچکترین مضرب مشترک پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی- رابطه فیثاغورس پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی - اتحاد مربع دو جمله ای پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
پرورشی - خوداگاهی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: rahbordemoaser.ir


 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
 
X