جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 30 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 30 دی 99

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠ ریاضی – پایه۱۰ -تمامی رشته ها -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰ مراقبت از سلامت کودک – رشته تربیت کودک – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ استاندارد نقشه کشی – رشته نقشه کشی ساختمان – پایه ۱۱و ۱۲- شاخه کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی با پاستل – پایه ۱۱-  رشته چهره سازی – شاخه کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ کاربرد با مداد رنگی – رشته چهره سازی – پایه ۱۱- شاخه کاردانش

 

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه  دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ مطالعه و مهارت های اجتماعی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی – فصل ۸ انرژی و تبدیل آن پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ علوم تجربی-  فصل ۹ الکتریستهپایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی – آثاری از گذشته زمین پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : آموزش معلمان -سنجش در علوم تجربی ( پاسخ سازه ها، پاسخ گزین ها و… )

متوسطه دوم 

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی  دو –  پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی  دو – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه 4

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته دبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجه۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
 اعت۱۲:۴۵درس حسابان۲  پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰ اخلاق ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان
ساعت۱۵ عربی زبان قران ۲  رشته  های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم  معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری
ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X