جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ١ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 1 بهمن 99

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٨  تا ٨:٣٠  مهارت شناختی – پایه ۱۲-  رشته تربیت کودک – شاخه  فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا۹:۰۰ کاربر رایانه – پایه ۱۰ – رشته تصویر سازی- شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰ دانش فنی تخصصی- پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ الگو سازی سر همی نوزاد – رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ الگو یقه – رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه  دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی- درس یازدهم عهد و پیمان ( بخش اول )پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ادبیات فارسی- درس یازدهم پرچمداران ( بخش اول )پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی- درس یازدهم زن پارسا ( بخش اول )پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : پرورشی – موانع یادگیری،

متوسطه دوم 

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی یک –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی دو  – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک یک – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 

شبکه 4

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰:۴۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۲  پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی پنجم  دبستان.
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.
ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X