جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران از طریق شبکه آموزش و 4 سیما برای روز سه شنبه 5 اسفند 99 اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 5 اسفند 99

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقاشی با پاستل – پایه۱۱-رشته چهره سازی -شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا ۹: حجم پردازی – رشته چهره سازی – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی مد و لباس سفارش – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ استاندارد نرم افزار افترافکت- پایه ۱۲ – رشته تصویر سازی – شاخه کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ فناوری های ساختمان – رشته ساختمان – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ مطالعه و مهارت های اجتماعی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی – گرما و بهینه سازی مصرف انرژی پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ علوم تجربی- فصل ۹ الکتریسته پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی – ماشین ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان – سنجش تکوینی آمیخته با تدریس در فارسی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ ریاضی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

متوسطه دوم

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱تمام رشته ها
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۱۵ درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجه۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک


شبکه قرآن

ساعت ۸:۰۰ اخلاق ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان
ساعت۱۵ عربی زبان قران ۲ رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ailyfootball.ir


 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X