جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌ آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۲۸ فروردین از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 28 فروردین 1400

شبکه آموزش

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠ شناخت مواد و مصالح -رشته معماری - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ دانش فنی پایه- رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹ تا۹:۳۰ حسابداری صنعتی - رشته حسابداری -پایه ۱۲-شاخه کاردانش
ساعت۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ مرمت و رویه کوبی مبلمان - رشته صنایع چوب و مبلمان- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ برش و دوخت - رشته خیاطی - پایه ۱۲-شاخه کاردانش

6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ زبان انگلیسی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰ آموزش معلمان- بدفهمی‌های ریاضی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰ زمین شناسی - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ghatreh.com


 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X