جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه 7 سیما برای روز یکشنبه 29 فروردین ماه اعلام شد که در جدول زیر اطلاع رسانی شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 29 فروردین 1400

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠
شناخت مواد و مصالح – رشته نقشه کشی معماری – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی پایه – پایه ۱۲- رشته الکترونیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
حسابداری صنعتی-پایه ۱۲- رشته حسابداری- شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تعمیر پلوس چرخ – رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تنظیم زاویه چرخ ها – رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰ تا  ۱۶:۳۰
پرورشی

برنامه ریزی درسی در ایام امتحانات

متوسطه دوم 

ساعت١۶:۳۰ تا۱۷:۰۰
زیست شناسی یک –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۰۰ تا ۱۷:۳۰
شیمی سه  – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی یک  – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک -پایه ۱۰- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۴۵درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۸:۱۵ درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۴۵ درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۹:۱۰درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۹:۳۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲  رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
ساعت۱۰:۲۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۰:۵۰درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۴۵درس فیزیک۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف  سیما

ساعت ۸:۰۰
اصول و عقاید ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰
درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.

ساعت۱۵
عربی و زبان قران ۳  رشته های تجربی و ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم  نظری

ساعت۱۵:۳۰
پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X