جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۳۰ فروردین 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 30 فروردین 1400

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠
دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته  شبکه و نرم افزار-شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
ارتباط موثر-رشته خدمات- پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
شهروند الکترونیک -پایه ۱۰-  رشته نرم افزار-شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
طراحی فیگور- پایه ۱۱-   رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
نقاشی رنگ روغن- پایه ۱۱- رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه  دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت  ۳۰ :١۶ تا ۱۶:۵۰
پرورشی- توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم  

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۵
عربی و زبان قرآن یک –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ۱۷:۱۵تا ١٧:۴۰
عربی و زبان قرآن دو  – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۴۰  تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآن سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۴۵درس جغرافیا۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۸:۱۵ درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۴۵ درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۹:۱۰درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها
ساعت۹:۳۵درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها
ساعت۱۰درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها .
ساعت۱۰:۲۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۵۰درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران و معارف سیما

ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  دوم  دبستان.

ساعت۱۵
دین و زندگی ۲ پایه ۱۱    رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم  نظری

ساعت۱۵:۳۰
اموزش قران پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه گردآوری: گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com 
 
 

 
X