فوت ٣۶ هزار تن از مردم تهران به دلیل کرونا
از ابتدای کرونا تا امروز حدود ٣۶ هزار فوتی ناشی از این بیماری در سامانه بهشت زهرا به ثبت رسیده است که اگر دقیق به این آمار و ارقام توجه کنیم جمعیت سالم یک شهر محسوب می‌شود که جان خود را ازدست داده اند.

آمار عجیب از مرگ تهرانی ها در کرونا


از ابتدای کرونا تا امروز حدود ٣۶ هزار فوتی ناشی از این بیماری در سامانه بهشت زهرا به ثبت رسیده است که اگر دقیق به این آمار و ارقام توجه کنیم جمعیت سالم یک شهر محسوب می‌شود که جان خود را ازدست داده اند.

بسیار اسفبار است که می دانیم بسیاری از این مرگ ها قابل پیش بینی و قابل پیشگیری بود.

تاکنون ٢١ هزار و ۶٠٠ نفر از مردان تهرانی و ١۴ هزار و ۴۵٠ هزار نفر از زنان تهرانی بدلیل ابتلا به کرونا ویروس جان باخته اند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir