برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 22 مهر 1400
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنجشنبه 22 مهر مشخص شد

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پنجشنبه 22 مهر 1400

شبکه ‌آموزش
فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠
ارتباط موثر- پایه ۱۰- مشترک خدمات - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
طراحی و زبان بصری - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
تعمیرات موتور - پایه  ۱۰- رشته مکانیک خودرو  - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
طراحی با تکنیک - پایه ۱۲- رشته گرافیک  - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰
سرویس چرخ خودرو  - پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰
کارگاه خوشنویسی  - پایه۱۰  - رشته گرافیک  -شاخه فنی و حرفه ای
           

6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 بازی و ریاضی پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش  پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
کارو فناوری پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
کارو فناوری پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
کارو فناوری پایه نهم

ساعت۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
عربی پایه هفتم

  

متوسطه دوم  

ساعت ١۶:۰۰ تا۱۶:۴۰
ریاضی یک  -  پایه ۱۰- رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
   
ساعت۱۶:۴۰تا ١٧:۱۵
 شیمی  یک   - پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   
 
ساعت ۱۷:۱۵تا ۱۷:۵۰
ریاضی یک  - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک     

ساعت ۱۷:۵۰تا ۱۸:۳۰
 زیست  یک   - پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tv7.ir