برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 4 آبان 1400
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران سه شنبه 4 آبان 1400 از شبکه های تلویزیونی اعلام شد

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران سه شنبه 4 آبان 1400

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
کاربر رایانه - پایه ۱۰ - مشترک رشته ها - شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰- رشته مشترک مکانیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
 ازدیاد نباتات  - پایه ۱۰- رشته مشترک کشاورزی - شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
تعمیر بوستر ترمز خودرو - پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو   - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۰:۳۰تا ۲۱:۰۰
نصب وسرویس دستگاه های  الکترونیکی اداری  - پایه ۱۱- رشته ماشین ابزار  - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۲۰
طراحی سربند و پیراهن زنانه   - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت   - شاخه فنی و حرفه ای

6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعه اجتماعی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعه اجتماعی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعه اجتماعی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
عربی پایه هشتم
 

متوسطه دوم 

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
ریاضی دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی
 
ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰
شیمی سه  -  پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
شیمی سه  -  پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قران

ساعت۸
اخلاق اسلامی  ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰
تاریخ اسلام  ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی  پایه چهارم  دبستان

ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن  پایه چهارم  دبستان

ساعت ۱۵
درس عربی و زبان قرآن  ۲ مشترک تمام رشته ها  

ساعت۱۵:۳۰
درس پیام های آسمانی   پایه هشتم

شبکه امید

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
 عربی،زیان قران ۱ پایه دهم
رشته مشترک ریاضی و تجربی

ساعت۱۱:۰۰تا ۱۱:۳۰
زمین شناسی پایه یازدهم
رشته مشترک ریاضی و تجربی

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
عکاسی طبیعت پایه دوازدهم
رشته فتوگرافیک

ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۳:۰۰
دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک پایه دوازدهم
رشته الکتروتکنیک


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tv7.ir