برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 5 آبان 1400
جدول پخش برنامه‌های آموزشی مقاطع تحصیلی از شبکه‌ های تلویزیونی آموزش، قرآن و امید بدین شرح است

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران چهارشنبه 5 آبان 1400

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ کار آفرینی - پایه۱۱- رشته شایستگی غیر فنی -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ معماری داخلی فضای تجاری - پایه ۱۲- رشته معماری داخلی - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹:۰۰تا۹:۳۰ مهارت های ارتباطی و مشارکتی - پایه ۱۱- رشته تربیت کودک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ تعمیر بوستر ترمز خودرو - پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰ نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری - پایه ۱۱- رشته ماشین ابزار - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰ طراحی سر بند و پیراهن زنانه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای


6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰تا ۱۱:۰۰ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت۱۱:۰۰تا ۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه دوم

ساعت۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا ۱۲:۳۰مطالعه و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ریاضی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ عربی پایه نهم

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰ فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰ زیست شناسی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی


شبکه قران

ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰ درس احکام ۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی پایه پنجم دبستان

ساعت۱۱:۲۰ درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول

ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی ۱ پایه دهم متوسطه دوم


شبکه امید

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ عربی،زیان قران ۳ پایه دوازدهم رشته مشترک ریاضی و تجربی

ساعت۱۱:۰۰تا ۱۱:۳۰ کارگاه کار آفرینی پایه دهم یازدهم مشترک همه رشته ها

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳ حسابداری وجوه نقد پایه دهم رشته حسابداری


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ghatreh.com