علت مسمومیت دانشجویان دانشگاه زنجان
سرپرست اداره بیماری های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت گفت: بررسی ها نشان می دهند علائم گوارشی دانشجویانی که دچار مسمومیت شده بودند، بهبود پیدا کرده و این مسئله به معنای جلوگیری از گسترش طغیان است.

عفونت ویروسی، منشاء مشکلات گوارشی اخیر برخی دانشجویان خوابگاهیمریم مسعودی‌فر گفت: با انجام آزمایش های لازم و با توجه به علائم بالینی به نظر می رسد که مشکلات گوارشی دانشجویان ویروسی بوده اند؛ بنابراین مداخلات به خوبی انجام شده اند. تحقیقات نشان می دهند که مشکلات گوارشی بر اثر عفونت ویروسی بوده اند.

به گفته وی مهم ترین مداخله برای کنترل طغیان، ارتقای بهداشت فردی و به حداقل رساندن تماس هایی است که منجر به گسترش طغیان می شوند.

او گفت: وزارت بهداشت در هنگام مواجهه با مشکلات گوارشی مداخلاتی را برای ارزیابی وضعیت بیماران انجام می دهد.

سرپرست اداره بیماری های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت گفت: برای پیشگیری از بروز اسهال و مسمومیت های غذایی، افراد باید بهداشت فردی را رعایت و از مصرف مواد غذایی ناسالم پرهیز کنند.

او گفت: مداخله برای ارزیابی طغیان احتمالی با هدف پیشگیری از بروز گسترش بیماری انجام می شود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: YJC.NEWS