تتت


سفارت ایران در بروکسل ضمن مردود خواندن صلاحیت دادگاه بلژیکی درباره اسد الله اسدی اعلام کرد: ایران حق خود را برای استفاده از تمامی ساز و کارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین درباره حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می‌ دارد

سفارت ایران درباره حکم اسدی بیانیه ای صادر کرد

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل در بیانیه‌ای با استناد بـه بیانیه مطبوعاتـی ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ درخصوص حکم دادگاه آنتورپ در پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت شده ایرانی در بلژیک اعلام کرد: همانطور کـه در بیانیه مطبوعاتی پیشین نیز اعلام شد، جمهوری اسلامی ایـران مراتب اعتراض شدید خـود نسبت به نقض کنوانسیـون وین درخصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات ایـن دو دولت را نقض آشکار حقوق بین‌ الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند.

سفارت ایران در بروکسل با تاکید بر اینکه حکم دادگاه آنتورپ در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ نشان داد نظام قضایـی بلژیک توجهی بـه ماهیت‌الزام‌آور تعهداتِ مندرج در کنوانسیـون ویـن ندارد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایـران بـا ارسال دو یادداشت رسمی بـه بلژیـک و آلمـان و بـا استناد بـه نقض مصونیت شخصی آقـای اسدی بـه عنـوان یک دیپلمات وفق کنواسیـون ۱۹۶۱ ویـن، بـه طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیـکی را مردود دانسته است.

سفارت ایران در بروکسل افزود: براساس مفـاد دو یادداشت فوق‌الذکر، جمهـوری اسلامی ایـران حق خـود را بـرای استفـاده از تمامی سازوکارهای حقوقـی از جمـله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین در خصوص حل‌ و فصل اجباری اختلافات، محفوظ می‌دارد.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilna.ir


 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X