طالبان: ۹۰ درصد مرزهای افغانستان را در کنترل داریم
طالبان مدعی کنترل ۹۰ درصد از مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه شد

طالبان: مرز با ترکمنستان و مرز با ایران کاملا تحت کنترل ما است

طالبان مدعی کنترل ۹۰ درصد از مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه شد. مجاهد افزود: مرز با ترکمنستان و مرز با ایران کاملا تحت کنترل ما است. مرزهای پاکستان (به استثنای چند بخش کوچک) نیز تحت کنترل ما هستند .

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به اسپوتنیک گفت: طالبان حدود ۹۰٪ مرز افغانستان با کشورهای همسایه را کنترل می‌کند.

طالبان: ۹۰درصد مرزهای افغانستان را تحت کنترل داریم

وی گفت: مرزهای افغانستان با تاجیکستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، ایران - حدود ۹۰٪ مرزها تحت کنترل ما است.

مجاهد افزود: مرز با ترکمنستان و مرز با ایران کاملا تحت کنترل ما است. مرزهای پاکستان (به استثنای چند بخش کوچک) نیز تحت کنترل ما هستند .


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir