ادعای فرانسه: تعلل ایران در حصول توافق برجامی
«کاترین کولونا» وزیر امور خارجه فرانسه در گفت‌وگو با خبرنگاران ادعا کرد که پیشنهاد بهتری برای حصول توافق در وین روی میز نیست و «این به ایران بستگی دارد که تصمیمات درست را اتخاذ کند.»وی با اشاره به پیش‌نویس توافق پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین اضافه کرد که ابتکار عمل دیگری برای خروج از بن بست در مذاکراتاحیای برجام وجود ندارد

ادعای فرانسه تعلل ایران در حصول توافق برجامی

«کاترین کولونا» وزیر امور خارجه فرانسه در گفت‌وگو با خبرنگاران ادعا کرد که پیشنهاد بهتری برای حصول توافق در وین روی میز نیست و «این به ایران بستگی دارد که تصمیمات درست را اتخاذ کند.»وی با اشاره به پیش‌نویس توافق پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین اضافه کرد که ابتکار عمل دیگری برای خروج از بن بست در مذاکراتاحیای برجام وجود ندارد.

وزیر امور خارجه فرانسه که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، ادعای تعلل ایران در حصول توافق وین را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، «کاترین کولونا» در گفت‌وگو با خبرنگاران ادعا کرد که پیشنهاد بهتری برای حصول توافق در وین روی میز نیست و «این به ایران بستگی دارد که تصمیمات درست را اتخاذ کند.»

وی با اشاره به پیش‌نویس توافق پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین اضافه کرد که ابتکار عمل دیگری برای خروج از بن بست در مذاکرات احیای برجام وجود ندارد.

این مقام فرانسوی اضافه کرد که مواضع سه کشور اروپایی عضو برجام با ایالات متحد در خصوص مسائل پادمانی یکسان است.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: irna.ir