توافقات قابل توجه میان ایران و آژانس اتمی
در حالی که طی روزهای گذشته همه توجهات به توافق ‎ایران با ‎عربستان و سفرهای گشایش‌گر به ‎امارات و ‎عراق معطوف بود، به صورت هم‌زمان، توافقات قابل توجهی نیز‌ طی گفتگوهای فشرده میان ایران و آژانس ‎در تهران حاصل شد که در زمان مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود

وافقات قابل توجهی نیز‌ طی گفتگوهای فشرده میان ایران و آژانس ‎در تهران حاصل شد

نورنیوز نوشت: در حالی که طی روزهای گذشته همه توجهات به توافق ‎ایران با ‎عربستان و سفرهای گشایش‌گر به ‎امارات و ‎عراق معطوف بود،  به صورت هم‌زمان، توافقات قابل توجهی نیز‌ طی گفتگوهای فشرده میان ایران و آژانس ‎در تهران حاصل شد که در زمان مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: نورنیوز