دعوای کیفری، تنها یک بار توسط دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد و با صدور حکم نهایی، امکان شکایت دوباره و رسیدگی دوباره به پرونده، حتی در صورتی که مدارک جدیدی ارائه شود، وجود ندارد.


دعوای کیفری، تنها یک بار توسط دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد و با صدور حکم نهایی، امکان شکایت دوباره و رسیدگی دوباره به پرونده، حتی در صورتی که مدارک جدیدی ارائه شود، وجود ندارد.

از این رو، هر دو سوی دادرسی باید بیشترین تلاش خود را کنند تا حکم صادر شده به نفع آنها باشد و برای این منظور، مشورت و ارائه ی شواهد پرونده به یک وکیل کیفری باتجربه و کاربلد و انتخاب او به عنوان وکیل پرونده، نتیجه ی خوب و بهینه ای را حاصل می کند.

زمانی که افراد به عنوان متهم یا شاکی، یکی از طرفین درگیر در پرونده ی کیفری ای هستند که باید در دادگاه کیفری مربوطه مطرح گردد یا اینکه از پیش در جریان است.


بهترین وکیل برای دعاوی کیفری


گروهی از وکلا با داشتن تحصیلات مربوط و تجربه ی کاری مرتبط، در زمینه ی دعوی فعالیت می کنند. به وکلایی که در زمینه ی پرونده های کیفری فعالیت می کنند و در زمینه ی قوانین کیفری و همچنین روند دادرسی پرونده های کیفری متخصص هستند را به عنوان وکیل کیفری می شناسند.

وکلای کیفری امکان و اجازه ی حضور در دادگاه را دارند و برای این مسئله مدارک خاصی دارا هستند.  زمانی که درگیر یک پرونده ی کیفری هستیم، یا می خواهیم شکایتی کنیم و دعوایی را در دادگاه مطرح کنیم که از دعاوی کیفری محسوب می شود، مانند دزدی، کلاهبرداری، ضرب و شتم، خیانت در امانت و از این دست شکایات، برای مشورت و همچنین آگاهی بیشتر و اثبات دعوای خود، به وکیل کیفری نیاز داریم. دعوی کیفری برای هر دو نفر، چه شاکی و چه متهم اهمیت بسیار دارند، زیرا هر دادگاه تنها یک بار به یک شکایت کیفری رسیدگی می کند و رسیدگی دوباره و شکایت دوباره و همچنین دفاع مجدد از آن ممکن نیست. نتیجتا داشتن وکیل کارکشته پیرامون این دعاوی بسیار مهم است.


وکیل کیفری خوب چه کمکی به پرونده می کند؟


وکیل کیفری با مطالعه ی پرونده و همچنین بررسی وضعیت و گفته های موکل خود، در راستای نائل شدن به حکم مطلوب کمک می کند و در جلسات دادگاه در کنار موکل خود حضور خواهد داشت و همچنین پیش از هر جلسه، درباره ی مسائل احتمالی و نیازهای آن و روند جلسه ی دادگاه، بنا بر نیاز پیشبرد پروند با موکل خود گفتگو می کند.
 

11.jpg


همه ی این اقدامات، در کنار تخصص و آگاهی وکیل کیفری به پرونده های کیفری و قوانین کیفری، موجب حصول رأی مطلوب تر از دادگاه و احقاق حقوق موکل می شود.

حتما پیش از عقد وکالت با وکیل کیفری، دربارهی سابقه ی وکیل مورد نظر و پرونده های پیشین و شهرت او تحقیق کنید و همچنین میزان تحصیلات و مدارک و صحت و شایستگی او به عنوان یک وکیل کیفری را نیز بررسی کنید. و همچنین پیش از آغاز روند دادرسی اقدام به مشورت و جانشین نمودن وکیل کیفری کنید، زیرا بسیاری از افراد پس از اینکه مراحل دادرسی و دادگاههای اولیه با اظهارات نادرست و ناآگاهیشان نتیجه ی نامطلوبی حاصل میکند به دنبال یافتن وکیل کیفری میافتند و در این موارد چون اساس پرونده نادرست شکل گرفته است و امکان حل و فصل آن ممکن نیست و حصول حکم مطلوب ناممکن یا دشوار است، کمتر وکیل کیفری ای پرونده ی آنها و وکالتشان را می پذیرد.

دستمزد وکیل کیفری، بنا بر نوع پرونده و همچنین پیچیدگی آن و همچنین میزان سابقه و تجربه ی وکیل، می تواند متفاوت باشد که برای این مسئله، عموما مشاوره هایی پیش انتخاب پرونده صورت می گیرد و شرایط با موکل احتمالی در میان گذاشته می شود.

عموما به نتیجه رسیدن پرونده های کیفری اهمیت بیشتری از مسئله ی مالی داشته و در نهایت بهتر است که افراد با وکیل کیفری ره جویان عدالت به توافق برسند تا اینکه تنها در دادگاه حضور پیدا کنند. پیروی مسائل مالی، قانون برای متهمینی که توانایی مالی استخدام وکیل کیفری را ندارند، حقی را برای داشتن وکیل کیفری از سوی قوه ی قضائیه، به عنوان وکیل تسخیری در نظر گرفته است.


از کجا بفهمیم با چه دعاوی ای سر و کار داریم؟


اگر شخصی دعوایی داشته باشد که پیرامون اتهامی است و آن اثبات آن اتهام موجب کیفر رسیدن متهم شود به این دعوا، کیفری می گویند. و اما دعوی حقوقی، دعوی هستند که اثبات آنها، مجازاتی را به همراه نخواهد داشت.

ازین رو، طرح یک دعوای کیفری، در دادگاههای کیفری انجام می پذیرد و بررسی می شود و دعوی حقوقی در دادگاه های مدنی، خانواده یا شورای حق اختلاف و دیگر مراجع ذی الربط بنا به موضوعشان طرح می شوند. همچنین دادگاه های کیفری نیز به شعب مختلفی تقسیم می شوند از جمله: دادگاه کیفری شماره یک، دادگاه کیفری شماره دو که شعب دادگاه کیفری شماره یک در شهرستانها است، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی.

از جمله دعاوی کیفری متداول در دادگاه های کیفری در دادگاه های کشور، میتوان به جرائمی چون سرقت، کلاهبرداری، حمل مشروبات الکی و مواد مخدر، دعواهای خیابانی و ضرب و شتم، اخاذی، خیانت در امانت، صدور چک بی محل و امثال آنها را نام برد.

گردآوری:گروه خدمات و محصولات سیمرغ
seemorgh.com
منبع:rahjooyan.org