حل اختلاف بین دادگاه ها چگونه می شود؟
در این مقاله، علاوه بر تعریف مختصری از دیوان عالی کشور، به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد که آدرس و شماره‌تلفن دیوان عالی کشور و شعب آن کجا قرار دارد.

دیوان عالی کشور، همراه با سایر مراجع قضایی مانند مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا، یکی از مراجع قضایی کشور است که مسئول نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. این سازمان عهده‌دار کنترل دقیق عملکرد و روش کار محاکم است.

حتما نام دیوان عالی کشور در اخبار حقوقی و قضایی به گوشتان خورده است.

دیوان عالی به‌ عنوان بالاترین مرجع دادرسی کشور، در سراسر سلسله‌ مراتب دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد. در صورتی‌ که متوجه شود در روند پیگیری پرونده‌های قبلی، قوانین یا آیین‌نامه‌های جزئی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را نقض می‌کند و پرونده را به دادگاه مرتبط با دادگاه قبلی که حکم آن نقض شده است ارجاع می‌دهد.

اگر حکم یا قرار صادره را مطابق با قوانین به دست آورد، آن را تایید و برای اجرا به مرجع اصلی صادرکننده حکم یا قرار ارسال می‌کند.

در اینجا ممکن است برای افرادی که در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارند، سوالی مطرح شود که دیوان عالی کشور کجا قرار دارد؟ در این مقاله، علاوه بر تعریف مختصری از دیوان عالی کشور، به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد که آدرس و شماره‌تلفن دیوان عالی کشور و شعب آن کجا قرار دارد.


دیوان عالی کشور


دیوان عالی کشور یکی از بالاترین دیوان‌های قضایی در ساختار قوه قضاییه کشورهایی است که این نوع ساختار را دارند. دیوان عالی کشورها به‌ عنوان سطحی بالاتر از دیوان‌های عادی عمل می‌کند و معمولا بر عهده بررسی و قضاوت در مواردی است که از اهمیت حقوقی و قانونی ویژه‌ای برخوردارند.

در ایران، دیوان عالی کشور به‌عنوان قسمتی از ساختار قوه قضاییه وجود دارد. این دیوان بر عهده بررسی و قضاوت در مواردی است که درجه عالی و اهمیت غذایی و قانونی بالایی دارند. اعضای دیوان عالی کشور در ایران توسط رهبری کشور انتخاب می‌شوند و برای دوره‌های مشخصی در این دیوان خدمت می‌کنند.

دیوان عالی کشور ایران، به‌عنوان قسمتی از ساختار قوه قضاییه ایران، بالاترین مرجع قضایی در کشور است. وظیفه اصلی این دیوان، بررسی و قضاوت در مواردی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و به آن تخصص می‌دهد.

دیوان عالی کشور ایران شامل چندین دیوان است که وظیفه‌ها و صلاحیت‌های متفاوتی دارند. برخی از این دیوان‌ها عبارت‌اند از:

1. دیوان عالی کیفری: این دیوان مسئول بررسی و قضاوت در موارد جنایی از جمله جرایم سیاسی، جرایم علیه امنیت ملی، و جرائمی که مجازات آن‌ها بیش از 10 سال حبس است.

2. دیوان عالی اداری: وظیفه اصلی این دیوان، بررسی و قضاوت در امور اداری و اسنادی است که به طور مستقیم به دولت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط هستند. مواردی مانند استخدام، ترفیع و انتقال کارکنان، تعارضات سازمانی، و اعتراضات مربوط به امور اداری در این دیوان بررسی می‌شوند.

3. دیوان عالی حسبی: این دیوان مسئول رسیدگی به موارد حسبی، مانند وصول و پرداخت مطالبات مالی و اقتصادی دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی است.

اعضای دیوان عالی کشور توسط رهبری کشور انتخاب می‌شوند. دوره خدمت اعضای دیوان عالی کشور معمولاً تا سن 70 سال و بر اساس قانون تعیین می‌شود. عضویت در دیوان عالی کشور به مدت 8 سال است و بعد از اتمام این دوره، اعضا نمی‌توانند برای دوره دیگری انتخاب شوند.

دیوان عالی کشور ایران نقش مهمی در حفظ استقلال و استقلال قوه قضاییه در قبال سایر قوه‌های اجرایی و تشریعی دارد. دیوان عالی کشور در حفظ استقلال قوه قضاییه نقش مهمی ایفا می‌کند. این نقش عمدتا به دلیل ویژگی‌ها و وظایف خاصی است که به این دیوان اعطا شده است.

در زیر به برخی از جنبه‌هایی که به حفظ استقلال قوه قضاییه کمک می‌کنند، اشاره می‌کنم:

● رسیدگی به امور قضایی مهم: دیوان عالی کشور مسئول بررسی و قضاوت در مواردی است که از اهمیت ویژه برخوردار هستند. این شامل مواردی می‌شود که تاثیر مستقیم بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، حقوق دولت و سایر نهادهای عمومی، و امور اداری و اقتصادی دارند. این رسیدگی‌ها باعث می‌شود قوه قضاییه بتواند در مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری قضایی مرتبط با قوانین و قواعد حقوقی دارند، مستقل عمل کند.

● انتخاب اعضا توسط رهبری کشور: اعضای دیوان عالی کشور توسط رهبری کشور انتخاب می‌شوند. این روش انتخاب، از تداخل سیاسی در انتخابات قضات جلوگیری می‌کند و استقلال قوه قضاییه را تضمین می‌کند.

● دوره خدمت محدود: اعضای دیوان عالی کشور برای دوره‌های مشخصی انتخاب می‌شوند و دوره خدمت آنها معمولاً تا سن 70 سال است. این دوره خدمت محدود، از طولانی شدن نمودار قضات در دیوان عالی کشور جلوگیری می‌کند و فرصت را برای تجدید نظر و تجدید نسل در سطح بالاتر فراهم می‌کند.

● مستقل در تصمیم‌گیری: دیوان عالی کشور به‌عنوان یک نهاد قضایی مستقل، توانایی تصمیم‌گیری مستقل را دارد. این دیوان باید بدون تأثیر از قوه‌های اجرایی و تشریعی، موارد حقوقی و قانونی را بررسی و قضاوت کند. این استقلال تصمیم‌گیری، به قوه قضاییه امکان می‌دهد تا از تأثیرات سیاسی و دیگر فشارها در صدور رأی‌ها و تصمیمات قضایی جلوگیری کند.

به‌طورکلی، دیوان عالی کشور ایران با داشتن وظایف و صلاحیت‌های خاص، در حفظ استقلال قوه قضاییه نقش می‌کند.

با تأمین رسیدگی به موارد قضایی مهم، انتخاب اعضا توسط رهبری کشور، دوره خدمت محدود، و تصمیم‌گیری مستقل، این دیوان به قوه قضاییه ایران امکان می‌دهد تا مستقلیت خود را حفظ کرده و از تأثیر سایر قوه‌ها در فرایند قضاوت جلوگیری کند.

 fa76a6e9-ced3-4fca-bda3-ee07e7419ac0.jpg


وظایف دیوان عالی کشور


دیوان عالی کشور یکی از مراجع قضایی در ایران است و به‌عنوان بالاترین مرجع دادرسی در سلسله‌مراتب قضایی کشور عمل می‌کند. وظایف و صلاحیت‌های دیوان عالی کشور در قانون اساسی و قوانین مربوطه تعیین شده است.

برخی از وظایف و صلاحیت‌های این سازمان عبارت‌اند از:

1. بررسی و تجدیدنظر در پرونده‌ها: دیوان عالی کشور مسئولیت تجدیدنظر در حکم‌ها و قرارهای صادره توسط دادگاه‌ها و مراجع دیگر قضایی را دارد. اگر طرفین یا یکی از آن‌ها اعتراض داشته باشند، می‌توانند درخواست تجدیدنظر را به دیوان عالی کشور ارائه کنند.

2. نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها: دیوان عالی کشور مسئولیت نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها و اطمینان حاصل‌کردن از رعایت قوانین و آیین‌نامه‌ها توسط آنها را دارد. این شامل بررسی صحت روند رسیدگی به پرونده‌ها، عدالت در صدور حکم‌ها و رعایت حقوق طرفین می‌شود.

3. تفسیر و تبیین قوانین: دیوان عالی کشور می‌تواند در مواردی که تفسیر و تبیین قوانین و آیین‌نامه‌ها موردنیاز است، نظرات و توجیهاتی ارائه دهد. این تفسیرها و تبیین‌ها برای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی به‌عنوان مرجع قانونی قابل‌استناد است.

4. تایید و ابطال حکم‌ها: دیوان عالی کشور می‌تواند حکم‌ها و قرارهای صادره توسط دادگاه‌ها را تایید یا ابطال کند. این عمل از طریق بررسی صحت و قانونی‌بودن حکم‌ها و پرونده‌ها انجام می‌شود.

5.    رسیدگی به اختلافات مربوط به وظایف بین‌المللی: دیوان عالی کشور مسئولیت رسیدگی به اختلافات و مسائل بین‌المللی که وظایف کشور را در بر می‌گیرد را بر عهده دارد. این شامل قراردادها، معاهده‌ها و مسائلی است که در حوزه بین‌المللی قرار دارد.

دیوان عالی کشور از طریق این وظایف و صلاحیت‌ها به حفظ عدالت و اعتماد عمومی به‌ نظام قضایی شکل می‌دهد و در رعایت قوانین و حقوق شهروندان نقش مهمی ایفا می‌کند.


آدرس دیوان عالی کشور


گفته شد دیوان عالی، بالاترین و مرجع عالی دادرسی کشور است. این دیوان در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع قضایی قرار دارد و در صورتی‌ که متوجه شود در رسیدگی‌های انجام شده در محاکم قبلی، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم آن دادگاه را نقض می‌کند و پرونده را به دادگاه تالی هم رده با دادگاه قبلی که حکم آن را نقض کرده است ارجاع می‌دهد. اگر حکم یا قرار را مطابق قوانین دریابد، آن را تأیید و ابراز کرده و جهت اجرا به مرجع صادرکننده آن ارسال می‌کند

دیوان عالی کشور دارای دو بخش است. اولین بخش شعب دیوان عالی کشور است، و در حال حاضر ۴۰ شعبه فعال دایر دارد. دومین بخش هم هیئت‌های عمومی دیوان عالی کشور هستند که مسئول صدور آراء و توحید رویه در دادگاه‌ها هستند.

● مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران قرار دارد، و آدرس آن خیابان خیام، روبروی پارک‌شهر، کاخ دادگستری است.
● شماره تماس: 02138581
● شماره‌تلفن با اداره روابط‌عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور: 021-38582506
● شماره فکس روابط‌عمومی: 021-33945779
● شماره‌تلفن پیگیری پرونده از طریق دبیرخانه: 021-38582571
 

f8ca53f1-0a72-4e16-9054-81c80466b912.jpg


آدرس شعب دیوان عالی کشور


اشاره شده است که در حال حاضر دیوان عالی کشور  دارای ۴۰ شعبه است که تحت نظارت مستقیم این دیوان فعالیت می‌کنند. شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات مربوط به آراء صادره توسط دادگاه‌های پائین‌تر رتبه را دارند.

رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی به‌صورت شکلی انجام می‌شود و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند، مگر اینکه دیوان برای ادای توضیحات آن‌ها را احضار کند. رأی شعب این دیوان نیز به‌صورت نقض یا ابرام رای دادگاه تالی صادر می‌شود.

تا خردادماه سال ۱۳۹۳، دیوان عالی کشور ۴۲ شعبه داشته است که ۵ شعبه آن در قم و ۳ شعبه در مشهد و بقیه در تهران واقع شده‌اند.

آدرس شعب دیوان عالی کشور در تهران، به‌ صورت متمرکز در آدرس اصلی دیوان عالی کشور و مقر اصلی آن در تهران قرار دارد. اما دیوان عالی کشور نیز در قم و مشهد شعبه‌هایی دارد.
شعبات ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۳، ۳۹ و ۵۲ دیوان عالی کشور در قم واقع شده‌اند. آدرس شعبات دیوان عالی کشور در قم عبارت‌اند از:

● قم - میدان آزادگان - بلوار شهید عابدی - جنب دادگستری قم - ساختمان دیوان عالی کشور
● شماره‌ تلفن شعبه قم: ۳۶۶۳۲۱۷۱، ۳۶۶۳۲۲۶۵، ۳۶۶۳۲۱۵۸

همچنین، شعبات ۳ و ۵ نیز در شهر مشهد در ساختمان اداره کل دادگستری خراسان رضوی قرار دارند.

● آدرس آن به این صورت است: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار ساجدی
● شماره‌ تلفن: ۰۵۱۳۶۱۵۲۳۵۵

همانطور که در سایت دیوان عالی کشور نیز اعلام شده است، رسیدگی در دیوان به‌ صورت غیر حضوری انجام می‌شود و شعب دیوان در قم و مشهد نیز از پذیرش مراجعان محروم هستند و در موارد خاص امکان ملاقات با قاضی دیوان عالی کشور وجود ندارد. برای ارتباط با دیوان عالی کشور، می‌توانید از طریق مراجعه حضوری به وکیل پایه یک دادگستری این کار را انجام دهید.

دیوان عالی کشور ایران، سازمان قضایی بالاترین درجه در سلسله قضایی کشور است. این دیوان مسئول رسیدگی به امور قضایی در سطح کشور است و دربارهٔ تفسیر و تطبیق قوانین و حل اختلافات حکم قاضی را صادر می‌کند.

وظایف اصلی دیوان عالی کشور شامل رسیدگی به تجدیدنظر در پرونده‌ها، تفسیر قوانین و ارائه نظریه‌های حقوقی است. دیوان عالی کشور در تهران واقع شده است و شعبات آن نیز در برخی شهرهای دیگر ایران ممکن است وجود داشته باشد.

گردآوری : گروه خدمات و محصولات سیمرغ
seemorgh.com
منبع:bonyadvokala.com