کرار جاسم پس از حاشیه های فراوان در تمرین حاضر شد و پس از صحبت با قلعه‌نویی با سایرین تمرین کرد. در تصویر زیر کشتی او و حنیف، پیش از آغاز تنیس فوتبال را مشاهده می کنید.

کشتی گرفتن حنیف و کرار در تمرین کشتی گرفتن حنیف و کرار در تمرین
کشتی گرفتن حنیف و کرار در تمرین کشتی گرفتن حنیف و کرار در تمرینگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 

 
X