مرتضی پور علی گنجی با انتشار تصویر زیر در صفحه اجتماعی خود نوشت: «یه روز خوب با یه دوست خوب و یه نهار خوب. جاتون خالی.»

 پور علی گنجینهار لژیونر تیم ملی فوتبال در چینگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 

 
X