فرانک لمپارد برای حمایت از بیماران سرطانی یک دامن صورتی رنگ پوشید.

فرانک لمپارد(Frank Lampard) همراه با هم تیمی هایش در یک کمپین خیریه برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان سینه شرکت کرد. بر اساس رسم این کمپین، آنها باید یک دامن صورتی رنگ می پوشیدند که قرعه به نام لمپارد و 5 هم تیمی دیگرش، جب بروفسکی(Jeb Brovsky)، کوامه واتسون سیریبوئه(Kwame Watson-Siriboe)، پاتریک مولینز(Patrick Mullins)، آر جی آلن(R. J. Allen) و جاش ساندرز(Josh Saunders) افتاد.

دامن صورتی فرانک لمپارد و هم تیمی هایشدامن صورتی فرانک لمپارد و هم تیمی هایشتهیه و تدوین: گروه ورزشی سیمرغ
seemorgh.com/sport
اختصاصی سیمرغ 
 
 

X