مریم حیدرزاده در جشن 6 تایی ها شرکت کرد.

چهل و دومین سالروز دربی ماندگار (شش تایی ها) با حضور اسطوره های ارتش سرخ و چند تن از هنرمندان کشور برگزار شد. مریم حیدرزاده هم در مراسم سالروز دربی ماندگار شرکت کرد.

مریم حیدرزاده در کنار اسطوره های پرسپولیسمریم حیدرزاده در کنار اسطوره های پرسپولیسگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 

X