کاپیتان پرسپولیس زادگاهش حومه شهر است. روستایی فقیر به نام کپوچال. کپوچال به معنای کپور (ماهی‌کپور) و چال (آب‌بندان پرورش ماهی).

جمعی از اهالی روستای کپورچال از توابع بابلسر در مازندران، زادگاه مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در منزل پدریش با خانواده وی ابراز همدردی نمودند.

زادگاه مرحوم هادی نوروزیزادگاه مرحوم هادی نوروزی
خانه پدری نوروزی پس از فوتشخانه پدری نوروزی پس از فوتش
نوجوانی هادی نوروزینوجوانی هادی نوروزی
اهالی روستای کپورچالاهالی روستای کپورچال
جمعی از اهالی روستای کپورچالجمعی از اهالی روستای کپورچال
خانه پدری هادی نوروزی پس از فوتشخانه پدری هادی نوروزی پس از فوتشخانه پدری نوروزیخانه پدری نوروزی
خانه پدری هادی نوروزیخانه پدری هادی نوروزی
خانه پدری نوروزی پس از فوت‌ نابهنگامشخانه پدری نوروزی پس از فوت‌ نابهنگامش
خانه پدری هادی نوروزی پس از فوت‌ نابهنگامشخانه پدری هادی نوروزی پس از فوت‌ نابهنگامشگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X