فرهاد مجیدی همراه با برادر خود یاد کاپیتان فقید پرسپولیس را گرامی داشت.

فرهاد مجیدی که پس از درگذشت هادی نوروزی به وی تسلیت گفته بود، تصویری از خود در کنار بردار و فرزندانش منتشر کرد که شماره 24 و تصویر هادی نوروزی در آن دیده می شود.

فرهاد برای این پیام تسلیت عکس را سفید و سیاه منتشر کرده و از دو فرزند خود هم استفاده کرده تا یک پیام تسلیت دسته جمعی صادر شود.

عکس پیام تسلیت فرهاد مجیدی و فرزندانشعکس پیام تسلیت فرهاد مجیدی و فرزندانشگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X