بعد از 90

محرم نویدکیا در سپاهان؛ هنر موفقیت در آرامش
فوری: حال علی انصاریان وخیم شد
فوری: مهرداد میناوند درگذشت