استقلال

اعتراض استقلال به AFC با یک نامه
شوک بزرگ به استقلال؛ دیاباته و میلیج سه شنبه فسخ می کنند!