استقلال

پایان شایعه استعفای فرهاد مجیدی با حضور وی
اولین گزینه فرهاد مجیدی پرید
گرد و خاک دوباره خطیر در روزهایی که استقلال به آرامش رسید