لیگ های ایران

نه استقلال خوزستان صعود کرده نه ذوب آهن حذف شده