سردار آزمون به دلیل کسالت مادرش، اردوی تیم ملی امید را ترک کرد.

 محمد خاکپور سرمربی تیم ملی امید درباره علت سفر سردار آزمون به شهر گنبد گفت: من یک اعتقاد دارم و آن این است که مادر را با هیچ چیز نمی شود عوض کرد. امروز پدر سردار آزمون اینجا حضور داشت و به اطلاع ما رساندند که مادر سردار آزمون کسالت دارد و همچنین شش ماه است که آزمون مادرش را ندیده است. به همین دلیل و تنها و تنها به دلیل اینکه احترام زیادی برای مادر ها قائلم با مشورتی که با همکارانمان داشتیم به سردار آزمون اجازه دادیم که امشب به عیادت مادرشان برود، مادرش را ببیند و فردا بعدازظهر به تیم ما ملحق شود.


تهیه و تدوین: گروه ورزشی سیمرغ
seemorgh.com/sport
اختصاصی سیمرغ/ نیما ایوبی 
 

X