سایر ورزش ها

اقدام عجیب سازمان لیگ کاراته در تعیین قهرمان لیگ برتر بانوان
تهیه لباس برای زنان زورخانه ای!!