حسین ماهینی مدافع تیم فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل ملوان که دوران سربازی را در این باشگاه می‌گذارند از نوزدهم مرداد ماه می‌تواند در تمرینات پر‌‌‌‌سپولیس شرکت کند.

حسین ماهینی که در تیم فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل پر‌‌‌‌سپولیس بازی می کرد و به دلیل گذراندن دوران سربازی به ملوان پیوست هجدهم مرداد ماه دوران سربازی‌اش به پایان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و می تواند از نوزدهم این ماه در تمرینات پر‌‌‌‌سپولیس شرکت کند. ماهینی یک فصل دیگر با پر‌‌‌‌سپولیس قرارداد دارد.


گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:isna.ir 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X