پرسپولیس

خطر محرومیت دوباره از بیخ گوش آل‌کثیر گذشت!
شوک به پرسپولیس: کاپیتان در آستانه جدایی!