پرسپولیس

مهاجم برزیلی: میخواهم برای پرسپولیس بازی کنم
رابطه گل محمدی و حامد لک خوب شد؟!