پرسپولیس

استقلال خوزستان خواهان جذب ۲ بازیکن پرسپولیس
پرسپولیس
پروین
ستاره های میلان
پرسپولیس
خرید پرسپولیس
نیلسون