کاریکاتور: حضور زنان در ورزشگاه‌ها!
کاریکاتور زیر، به احتمال صدور مجوز ورود بانوان به ورزشگاه‌ها توسط دولت اشاره دارد.

حضور زنان در ورزشگاه‌هاحضور زنان در ورزشگاه‌هاگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:روزنامه قانون