کاریکاتور: پرتاب اسکناس به سوی بلاتر
سیمون برودیکن، کمدین انگلیسی، در کنفرانس مطبوعاتی بلاتر با پرتاب اسکناس به سوی او، به تحقیر رئیس سابق فیفا پرداخت.

پس از دستگیری چندین عضو فیفا توسط اف بی آی(FBI) به اتهام فساد مالی، بلاتر(Blatter) که به عنوان رئیس فیفا انتخاب شده بود، از سمت خود استعفا کرد. او به شدت متهم به فساد مالی است و این حرکت انتقادی از سیمئون برودکین(Simon Brodkin) با واکنش گسترده مطبوعات همراه شد که عمر مومانی کاریکاتوریست مشهور فوتبال، کارتون این اتفاق را کشیده است.

پرتاب اسکناس به سوی بلاترپرتاب اسکناس به سوی بلاترگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:varzesh3.com