کاریکاتور: کار های عجیبی که جواد خیابانی برای محبوب شدن انجام داد
اظهارنظرها و واکنش های متفاوت، خارج از حیطه اجرا و اغلب احساسی جواد خیابانی در برنامه‌های مختلف شبکه ورزش، سوژه انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامی خود شد

همه کارهایی که جواد خیابانی برای سلبریتی شدن انجام داد!


تلاش خیابانی برای سلبریتی شدن

تلاش خیابانی برای سلبریتی شدنگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد