طرفداران بی شمار کی روش به صفحه شخصی حسن روحانی هجوم برده اند.

هر لحظه به تعداد کامنت های پیج شخصی رئیس جمهور در اینستاگرام افزوده می شود و هواداران بی شمار این مربی از او درخواست کرده اند که کی روش را حفظ کند. این اتفاق در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه بوده است.

هزاران هزار کامنت پای عکس های حسن روحانی به چشم می خورد که حکایت از حمایت همه جانبه برای حفظ کی روش دارد و در مقابل، هوداران از وی خواسته اند تا تصمیم تازه ای برای وزارت ورزش بگیرد.

پای تمام عکس های رئیس جمهور، کامنت های هواداران دیده می شود. این هواداران با هم قول و قرار گذاشته اند که در بازگشت تیم ملی به تهران، در فرودگاه تجمع کنند و به حمایت از کارلوس کی روش بپردازند.

هجوم طرفداران کی روش به صفحه شخصی رئیس جمهورهجوم طرفداران کی روش به صفحه شخصی رئیس جمهور
هجوم طرفداران کی روش به صفحه شخصی رئیس جمهورهجوم طرفداران کی روش به صفحه شخصی رئیس جمهور
هجوم طرفداران کی روش به صفحه شخصی رئیس جمهورهجوم طرفداران کی روش به صفحه شخصی رئیس جمهور
هجوم طرفداران کی روش به صفحه شخصی رئیس جمهورهجوم طرفداران کی روش به صفحه شخصی رئیس جمهورگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 

 
X