مربی بوکس ایوان از تبدیل شدن یکی از سالن‌های تمرین بوکسورهای این شهر به قهوه‌خانه انتقاد کرد.

حمزه ویسی اظهار کرد: مهرماه سال گذشته درخواست راه‌اندازی سالن خصوصی بوکس در ایوان را به اداره کل ورزش و جوانان استان ارائه کردیم که در ابتدا به این درخواست توجهی نشد و بالاخره با مراجعات مکرر این درخواست مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: اداره ورزش و جوانان اجابت این درخواست را مستلزم فراهم کردن مکان مناسب دانست که بعد از آن مکانی مناسب برای ایجاد این سالن فراهم کرد و بعد از آن بنا به درخواست اداره ورزش و جوانان متعهد شدیم حتی رینگ را نیز تهیه کنیم.

این مربی بوکس ایوانی ادامه داد: کار به همین رویه پیش رفت که ورزش و جوانان استان، عدم هماهنگی با هیئت بوکس استان را بهانه کردند ولی بازهم بر خواسته خودمان برای احداث سالن بوکس خصوصی در ایوان اصرار داشتیم.

ویسی با اشاره به اینکه این برخوردها از سوی اداره ورزش و جوانان استان موجب دوری ورزش دوستان از میادین ورزشی می‌شود، گفت: بوروکراسی‌های اداری موجب شد تا سالنی که قرار بوده به محل تمرین بوکس در ایوان باشد اکنون به قهوه‌خانه تبدیل شود.

سالن بوکسسالن بوکس
سالن بوکس قهوه خانه شدسالن بوکس قهوه خانه شدگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:isna.ir 
 

X