تتت

هواداران دیناموکیف به چهار مرد سیاه پوست، توهین کرده اند.

به گزارش سیمرغ، در دیدار چلسی(Chelsea) برابر دیناموکیف(Dynamo Kyiv) توهین نژادپرستانه رخ داد که یوفا در حال بررسی این پرونده است. هواداران دیناموکیف به چهار مرد سیاه پوست، توهین کرده اند که با اظهارات شاهدان در حال تکمیل پرونده است.

توهین نژادپرستانه به چهار مرد سیاه پوستتوهین نژادپرستانه به چهار مرد سیاه پوست
توهین نژادپرستانه در دیدار چلسی و دیناموکیفتوهین نژادپرستانه در دیدار چلسی و دیناموکیفتهیه و تدوین: گروه ورزشی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ 
 
 

پربیننده ترین اخبار ورزشی

 
X