دیدار پیشکسوتان آرسنال و میلان در ورزشگاه امارات لندن برگزار شد.

دیدار پیشکسوتان آرسنال و میلان:

به گزارش سیمرغ، ستاره‌های سابق آرسنال(Arsenal) و میلان(Milan) در دیداری خیریه به مصاف هم رفتند. دیدار پیشکسوتان آرسنال و میلان با صحنه‌های جذاب و تماشاگرپسند بازیکنان دو تیم همراه بود.

دیدار پیشکسوتان آرسنال و میلاندیدار پیشکسوتان آرسنال و میلان
عکس دیدار پیشکسوتان آرسنال و میلانعکس دیدار پیشکسوتان آرسنال و میلان
تصاویر دیدار پیشکسوتان آرسنال و میلانتصاویر دیدار پیشکسوتان آرسنال و میلان
پیشکسوتان آرسنال و میلانپیشکسوتان آرسنال و میلان
عکس پیشکسوتان آرسنال و میلانعکس پیشکسوتان آرسنال و میلان
تصاویر پیشکسوتان آرسنال و میلانتصاویر پیشکسوتان آرسنال و میلانتهیه و تدوین: گروه ورزشی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ 
 

X