آرش برهانی شب گذشته در استودیو لیگ برتر حاضر بود تا با جواد خیابانی صحبت کند اما این مجری اجازه نداد برهانی چندکلمه درست صحبت کند!

آقای خیابانی اجازه میدی طرف حرف بزنه؟!

خیابانی نفس آرش برهانی را در استودیو لیگ برتر گرفت.

جواد خیابانی دیشب در استودیو لیگ برتر نشسته بود و با آرش برهانی کارشناس برنامه حرف می زد.

در بین دو نیمه، مجری برنامه کاری کرد که آرش برهانی نتوانست دو کلمه حرف درست بزند!

خیابانی سوال می پرسید و تا آرش می آمد جواب بدهد، دوباره سوال می پرسید و خلاصه خود آرش سرگیجه گرفته بود.

این هم تکنیک جدیدی از گفت و گو بود؛ به این شکل که مصاحبه کننده کاری می کند که مصاحبه شونده پایان تمام جواب ها را باز می گذارد!


گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع: khabaronline.ir


 
 
 

X