اخیرا و بعد از انتخاب اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم‌ملی سردار جمله‌ای در استوری خود نوشت که باعث شد خیلی‌ها آن را کنایه به انتخاب این مربی بدانند. بعد از آن شایعاتی به راه افتاد که شاید سردار در لیست جدید تیم‌ملی غایب باشد

تعریف و تمجید اسکوچیچ از سردار آزمون

سردار آزمون مهاجم تیم ملی از جمله بازیکنانی است که همیشه رک و صریح حرفش را می زند.

او اخیرا و بعد از انتخاب اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی جمله ای در استوری خود نوشت که باعث شد خیلی ها آن را کنایه به انتخاب این مربی بدانند. ب

عد از آن شایعاتی به راه افتاد که شاید سردار در لیست جدید تیم ملی غایب باشد اما نکته اینجاست که اسکوچیچ از سردار تعریف می کند.

او در این باره گفته: «به نظرم او بهترین مهاجم ایران است.» و این بدان معناست که او روی نام چنین بازیکنی هرگز خط قرمز نخواهد کشید.گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع: khabaronline.ir


 
 
 

X