آرزویم خداحافظی با پیراهن استقلال است
تیتر داغ روزنامه استقلال جوان....آرزویم خداحافظی با پیراهن استقلال است 

تیتر روزنامه استقلال جوان

برای مشاهده جلد روزنامه استقلال جوان در اندازه واقعی روی آن ذخیره کنید

 

منبع: جام نیوز